Welkom op "my health, my life", een digitaal platform voor mensen die geconfronteerd worden of werden met kanker. Het online platform werd ontwikkeld op vraag van patiënten en heeft de vorm van een lifestyle magazine dat u kunt raadplegen waar en wanneer u maar wilt en waarin u maandelijks nieuwe informatie zal terugvinden. 

December 2021-

In deze eindejaarseditie:

Wij wensen u een zo goed mogelijk jaareinde in goed gezelschap!

Tot snel,

Het mhml-team

Interview van de maand

johan-swinnen-interview-van-de-maand

Johan 
Swinnen

Kankeronderzoeker

“Als we echt willen, kunnen we veel bereiken”.
Als kind wilde hij kankeronderzoeker worden. Vandaag is professor Johan Swinnen verbonden aan het Leuven Kankerinstituut van de KU Leuven en bezieler van hoogst originele acties om kankerpatiënten, waaronder zijn zoon, te steunen.

 

Onze publicaties

Zoek een artikel op basis van zijn categorie, sleutelwoorden, titel, inhoud...