leven mpn

Myeloproliferatieve syndromen, kortweg MPS, zijn zeldzame vormen van bloedziekten die men kan vergelijken met bloedkankers.  In een serie van zeven podcasts bekijkt journalist Barbara Louys deze ziekten vanuit verschillende invalshoeken en interviewt ze artsen, verpleegkundigen, psychologen, enz. en een patiënt.

 

Episode 1 : Leven met myelofibrose

Myelofibrose is een van de vier klassen van MDS. Prof. Timothy Devos, Hematoloog in het UZ Leuven, geeft uitleg over de bijzonderheden van de verschillende soorten MPN en geeft een beknopt overzicht van de behandeling.

mpn ep1

Kies het platform van je voorkeur

 

Episode 2 : Polycythemia en essentiële thrombocytemie 

Dr. Dominiek Mazure, Hematoloog in het UZ Gent, gaat in op twee andere vormen van SMP: polycythemia en essentiele thrombocytemie.

dom mpn

Kies het platform van je voorkeur

 

Episode 3 – Leven met SMP: kennismaking met het verzorgend team

Kevin Devos, Oncologieverpleegkundige in het AZ Damiaan, geeft tekst en uitleg over haar rol.

mpn ep2

Kies het platform van je voorkeur

 

Episode 4 : Mentaal welzijn niet uit het oog verliezen

Carmen De Coster is onco-Psycholoog in het AZ Klina. Zij gaat in op de psychologische begeleiding van patiënten die behandeld worden voor MPN.

mpn ep3

Kies het platform van je voorkeur

 

Episode 5 : Aandacht voor voeding en lichaamsbeweging

Professor Elisabeth de Waele, diensthoofd klinische voeding van het UZ Brussel en professor Nele Adriaenssens, coördinator oncologische revalidatie van het UZ Brussel.

mpn ep4

Kies het platform van je voorkeur

 

Episode 6 : Het sociaal en affectief leven niet uit het oog verliezen

Marijke Quaghebeur, oncologieverpleegkundige in het UZ Gent en Johan De Munter, hoofdverpleegkundige in het UZ Gent praten over het belang van een sociaal en affectief leven.

mpn ep6

Kies het platform van je voorkeur

 

Episode 7 : Leven met MPN: verhalen van patiënten

Marita De Ridder, zorgverlener van een myelofibrosepatiënt en Rob Van Hees, MPN-patiënt, praten over hun ervaringen.

mpn ep7

Kies het platform van je voorkeur

 

 

 

Curated Tags

Onze publicaties