September 2023, Doumé

 

Luc Verelst bouwde een carrière op in de bouw en werd een van de rijkste Belgen. Op 45-jarige leeftijd verkocht hij zijn bedrijf en verhuisde naar Zwitserland om van het leven te genieten. Tegelijkertijd besloot hij, geconfronteerd met de kanker van zijn zus, zijn fortuin te gebruiken om verschillende teams van onderzoekers en wetenschappers in de strijd tegen kanker te helpen door verschillende fondsen op te richten en verschillende initiatieven te steunen om patiënten te helpen. 

Luc Verelst studeerde landbouwingenieur. Als kind wilde hij al judokampioen worden, maar niets wees erop dat hij ondernemer zou worden. Na zijn studies in Leuven in 1976 kwam hij terecht in de veevoedersector. Tien maanden  leerde Verelst de sector kennen en bouwde hij zijn eigen varkensproductiebedrijf op. Toevallig wilde een van zijn buren ook een nieuwe stal bouwen. Hij kwam naar Verelst en vroeg om hulp. Zo werd de varkensboer stallenbouwer. "En zo was mijn eerste opdracht een feit. Ik stond om vier uur op, voerde eerst mijn eigen varkens en ging toen naar de bouwplaats. Metselen, betonstorten, ik deed het allemaal. Ik huurde mensen in en even later kocht ik een kraan. En ik had meer projecten. Ik richtte een bedrijf op - daarvoor moest ik geld lenen van mijn schoonfamilie. Maar het werkte, mijn omzet verdubbelde elk jaar en elk jaar nam ik meer mensen aan. In 1984 kocht ik wat tweedehands machines om staalconstructies te bouwen en richtte ik mijn eigen werkplaats in. Na de stallen kwamen loodsen, garages en een sporthal. Ik greep elke kans aan. Als me een project werd aangeboden en ik kon het echt niet meer aan, dan deed ik het toch: ik werkte wat harder en nam meer mensen aan. Tegen 1989 had ik een omzet van 2 miljard en werkten er 150 mensen voor me.” Er volgden tien jaar van succes, van bedrijven verkopen en kopen, van werk combineren met privéleven en sportieve passies. Het bedrijf Verelst, geleid door Luc, was een begrip, een echt succesverhaal dat hem op het podium van de 100 rijkste Belgen van die tijd bracht.

Op 8 juni 1998, de dag dat hij 45 werd, verkocht hij al zijn bouwbedrijven, in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Duitsland, via een zogenaamde MBO (Management Buy Out). Hij hield enkel nog de promotie via Eurinpro over met als grote baas Bart Verhaeghe, die ooit bij hem begon als jonge consultant. “Ik herinner het me nog goed. Ik zat in de vergaderzaal van mijn kantoor in Mechelen, waar we een bespreking hadden voor de bouw van het distributiecentrum van Sony. Samen met enkele Japanners, leden van het studiebureau en noem maar op. Een imposant project. Er werd uren gediscuteerd over onbelangrijke details en plots vroeg ik me af wat ik daar zat te doen. Ik zag de zon schijnen en het was aan het waaien. Ik ben rechtgestaan, buitengegaan en heb aan Bart Verhaeghe gezegd tot waar ik wilde gaan in de onderhandelingen. Neem het van mij over, zeg dat ik om persoonlijke reden weg moest en rond die zaak af. Ik ben effectief naar huis gereden en verteld dat ik de zaak wou verkopen. Ik heb al mijn mandaten opgezegd en we zijn naar Zwitserland verhuisd.”

"We reizen graag naar alle uithoeken van de wereld en je realiseert je elke keer weer hoe relatief alledaagse dingen zijn. Succes en status zijn erg vergankelijk. Toen mijn moeder stierf aan een ongeneeslijke ziekte, besefte ik opnieuw hoe klein we zijn."

luc_verelst-stk102

In 2000 stichtte Verelst Solid International, een ontwikkelingsproject waarbij via lokale, duurzame en faire economie in Ayacucho, Peru een inkomen werd gegenereerd door de plaatselijke bevolking. De opbrengst uit die lokale economie is nu zelf bedruipend voor de sociale projecten. Twee van Verelst vier kinderen ontfermen zich voltijds over Solid International.

In 2008 werd bij de zus van Verelst kanker vastgesteld, met een heel slechte prognose. Luc begon aan een systematische zoektocht naar de beste behandeling voor zijn zus, maar stootte op overweldigende, complexe en vaak tegenstrijdige informatie - terwijl de tijd drong. Het hele zoekproces was frustrerend en ontmoedigend. Deze ervaring inspireerde hem om een manier te zoeken anderen te helpen in hun zoektocht naar wetenschappelijk gevalideerde informatie over hun ziekte en mogelijke behandelingen.

Zijn conclusie is heel duidelijk: "Nergens heb ik een eenduidig antwoord gevonden op de vraag welke behandelmethode het beste is. Er is dringend behoefte aan verder onderzoek en het is de hoogste tijd om expertise van over de hele wereld samen te brengen."

Daarom richtte Verelst persoonlijk het Verelst Uterine Cancer Fund Leuven op en financierde het. Het fonds werkt met een startkapitaal van 1.250.000 euro,  de grootste privéschenking die de KU Leuven ooit heeft ontvangen. Een deel van het geld zal worden gebruikt voor de oprichting van een onderzoeksleerstoel in nieuwe behandelingen voor baarmoederkanker. Professoren Frédéric Amant en Ignace Vergote, die de zus van Verelst behandelen, hebben er een leerstoel.

In 2009 richtte Luc Reliable Cancer Therapies (RCT) op, een non-profitorganisatie met twee doelen: het delen van informatie over betrouwbare behandelingsmethoden voor kanker met het grote publiek, en het onderzoek naar nieuwe behandelingsopties. Verelst meent dat elke kankerpatiënt toegang zou moeten hebben tot objectieve, goed gedocumenteerde en begrijpelijke informatie over zijn of haar behandelingsopties. 

Naast RCT richtte Luc Verelst in 2013 een privéstichting op, het Antikankerfonds (dat in 2018 een liefdadigheidsstichting werd). Het Fonds werd opgericht om een belangrijke doelstelling te bereiken: een remedie tegen kanker ontdekken. Vanaf het begin hebben de wetenschappers van het Fonds hun inspanningen gericht op goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve kankerbehandelingen die niet beschikbaar zijn in conventionele ziekenhuizen. Het team onderzocht de verhalen van uitzonderlijke overlevenden en analyseerde de resultaten van privéklinieken over de hele wereld. Vandaag de dag subsidieert het Antikankerfonds nog altijd een breed scala aan onderzoeksprojecten, niet met het doel om winst te maken, maar om de toestand van alle patiënten die lijden aan kanker en zeldzame ziekten te verbeteren. 

Bovendien heeft het Antikankerfonds een andere dimensie aan zijn activiteiten toegevoegd met de ontwikkeling van een gratis dienst, volledig gefinancierd door particuliere giften: My Cancer Navigator. My Cancer Navigator is een informatiedienst voor mensen die leven met kanker, bemand door artsen en wetenschappers met uitgebreide ervaring in de kankerzorg. Ze beantwoorden vragen en zorgen van patiënten, werken samen met hun verzorgers, maar met als doel informatie van hoge kwaliteit te combineren met taal die voor iedereen toegankelijk is.

Voor meer informatie:  https://www.anticancerfund.org/nl/we-helpen-patienten

 

 

LEES OOK

Catherine et Julie, medeoprichters van ‘Altijd Mooi’

Stéphanie de Gourcy, sofroloog

 

 

Bronnen:

 

Curated Tags

Onze portretten