Nieuwe stelling van het EP in de strijd tegen kanker

Drapeau europe

In maart hebben de leden van het Europees Parlement met grote meerderheid het verslag van Véronique Trillet-Lenoir voor een Europese strategie voor kankerbestrijding goedgekeurd. 

Dit verslag volgt op de presentatie door de Europese Commissie van een Europees plan om kanker te overwinnen. Na meer dan een jaar van hoorzittingen met deskundigen, onderhandelingen en compromissen, stelde het Parlement zijn plan voor de volksgezondheid voor.

Véronique Trillet-Lenoir, Europees parlementslid en arts, is verheugd over de goedkeuring van deze tekst: 12 jaar na de laatste Europese strategie zal de EU eindelijk een ambitieus antwoord geven aan de miljoenen Europese burgers die op verschillende manieren door deze ziekte worden getroffen.

Het verslag concentreert zich op de bestrijding van ongelijkheid binnen de Europese Unie en is opgebouwd rond vier topics:

  • Preventie, bestrijding van de 40% vermijdbare kankergevallen door op te treden tegen alle determinanten, in alle beleidssectoren, om te leiden tot een vermindering van de risico's op gedrags-, beroeps-, maatschappelijk of commercieel gebied.
  • Screening, waarvoor wij de doelstelling van de Europese Commissie steunen om 90% van de burgers te laten screenen op borst-, darm- en baarmoederhalskanker.
  • Gelijke toegang tot zorg, door de ontwikkeling van kwaliteitscriteria die van instellingen en beroepsbeoefenaren worden verwacht. In het verslag wordt ook gepleit voor de aanwijzing van ten minste één referentiecentrum per lidstaat en voor de versterking van netwerken van deskundigen om de best mogelijke zorg te waarborgen, met name voor complexe en zeldzame vormen van kanker (waaronder die bij kinderen). De meest innovatieve geneesmiddelen, die het resultaat zijn van versterkt Europees onderzoek, moeten onverwijld toegankelijk zijn.

 Steun voor patiënten, in welk stadium dan ook, en hun verzorgers, door verbeteringen in de levenskwaliteit aan te bevelen, hulp bij re-integratie te bevorderen en het recht om vergeten te worden voor leningen uit te breiden. 

Europe

“Het doel van het verslag is een doeltreffender preventie- en bewustmakingsbeleid te ontwikkelen om de burgers, vooral de jongsten, beter te informeren over de potentiële risico's, en de nadruk te leggen op het versnellen van het onderzoek om doeltreffendere behandelingen te ontwikkelen", aldus Véronique Trillet-Lenoir. 

Onze evenementen