Mei 2023, D. Léotard

 

Een jaar geleden nam Sophie Wilmès voor onbepaalde tijd verlof om voor haar ernstig zieke man te zorgen. In juli 2022 nam ze haar ontslag en spraken veel mensen hun bewondering uit voor haar keuze. Maar het is duidelijk dat niet iedereen zich zo'n radicale beslissing kan veroorloven, vanuit onmiddellijk financieel oogpunt en op langere termijn. Om een verstandig besluit te nemen is het belangrijk zich bewust te zijn van de gevolgen en om vooral gemotiveerd te zijn.

 

De mogelijkheden

 

Verlof voor medische bijstand

In de privésector heeft elke werknemer het recht om de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. 

Om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan heeft de werknemer de keuze om op één van volgende manieren verlof op te nemen:

  • Elke werknemer (voltijds of deeltijds) kan de arbeidsprestaties volledig schorsen gedurende een periode van maximum 12 maanden per patiënt.  Deze onderbrekingen moeten telkens worden genomen met periodes van minimum een maand en maximum drie maanden;  
  • Elke voltijdse werknemer kan de arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of 1/2 gedurende een periode van maximum 24 maanden per patiënt.  Deze periodes van vermindering van arbeidsprestaties moeten eveneens telkens worden genomen met periodes van minimum een maand en maximum drie maanden;
  • Elke deeltijdse werknemer van wie het normaal gemiddeld aantal arbeidsuren per week ten minste gelijk is aan drie vierden van het gemiddeld voltijds aantal arbeidsuren van een werknemer die voltijds is tewerkgesteld, kan de arbeidsprestaties verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking tijdens een periode van maximum 24 maanden per patiënt.  Deze periodes van vermindering van arbeidsprestaties moeten eveneens telkens worden genomen met periodes van minimum een maand en maximum drie maanden.

Voor de werknemers van een kleine en middelgrote onderneming met minder dan tien werknemers op 30 juni van het voorgaande burgerlijk jaar, bestaat enkel een recht op volledige schorsing en niet op een vermindering van de arbeidsprestaties.

Er zijn ook uitzonderingen voor bijvoorbeeld de zorg voor een ziek kind, of alleen met instemming van de werkgever, enz.

Tijdens deze periode betaalt de RVA u een vergoeding in functie van het soort verlof dat u opnam. U moet wel weten dat dit niet zoveel zal zijn als het verloren loon...

 

Palliatief verlof

In de privésector heeft elke werknemer het recht om de uitvoering van zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling zich te wijden aan de palliatieve verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Deze persoon hoeft geen familielid te zijn. In de openbare sector bestaat een analoog recht op palliatief verlof.

congé

 

Het palliatief verlof kan op één van de volgende manieren worden opgenomen:

  • elke werknemer (voltijds of deeltijds) kan de arbeidsprestaties volledig schorsen gedurende een periode van maximum een maand per patiënt. Deze periode kan twee keer worden verlengd met een maand;
  • elke voltijdse werknemer kan de arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½ gedurende een periode van maximum een maand per patiënt. Deze periode kan twee keer worden verlengd met een maand;
  • elke deeltijdse werknemer van wie het normaal gemiddeld aantal arbeidsuren per week ten minste gelijk is aan drie vierden van het gemiddeld voltijds aantal arbeidsuren van een werknemer die voltijds is tewerkgesteld, kan de arbeidsprestaties verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking tijdens een periode van maximum een maand per patiënt. Deze periode kan twee keer worden verlengd met een maand.

In die gevallen wordt een tegemoetkoming voorzien door de RVA. 

Voor meer informatie:  https://werk.belgie.be/nl/themas/feestdagen-en-verloven/palliatief-verlof

 

En zelfstandigen?

In het kader van de verzorging van een ernstig ziek familielid of in het kader van palliatieve zorg bestaat de mogelijkheid van volledige of gedeeltelijke stopzetting van het werk. Hieronder vallen uw partner, een familielid of vriend tot in de tweede graad van verwantschap en iedereen die officieel op uw adres woont. Om in aanmerking te komen voor een zorguitkering van het RSVZ moet u:

  • zelfstandige, mantelzorger of meewerkende echtgenoot zijn, in hoofdberoep of bijberoep en sociale bijdragen betalen die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep of na de pensioengerechtigde leeftijd sociale bijdragen betalen die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep
  • uw zelfstandige activiteit tijdelijk onderbreken gedurende ten minste één maand (behalve als de verzorgde persoon eerder overlijdt), voor 100% (volledige onderbreking) of voor ten minste 50% (gedeeltelijke onderbreking)

Voor meer informatie:  https://www.rsvz.be/nl/faq/zorgen-voor-een-familielid-heb-ik-recht-op-een-uitkering-mantelzorg-en-hoe-vraag-ik-ze-aan

 

Een bewuste keuze maken 

Voel u niet schuldig als u ervoor kiest uw beroepsloopbaan voort te zetten. Het doen omwille van "wat mensen zullen zeggen" of uit angst voor een schuldgevoel is geen goede motivatie. Uw keuze moet in overeenstemming zijn met uw waarden en uw oprechte wensen, anders stopt u met werken en voelt u zich er zelf slecht over. Aarzel niet om een vriend of een levenscoach te vragen je te helpen de dingen objectief te bekijken. En u moet weten dat er veel professionals zijn op het gebied van ondersteuning van mensen die ziek zijn, op wie u een beroep kunt doen om u te helpen u beter te voelen. Ook het behoud van uw lichamelijke en geestelijke gezondheid is belangrijk.

 

LEES OOK

https://www.myhealthmylife.be/nl-be/getuigenis-papierwerk-vergalde-mijn-herstel

https://prod.dol.myhealthmylife.be/nl-be/mijn-lichaam/getuigenis-van-een-topvrouw

 

Curated Tags

Onze evenementen