Getuigenis: “Papierwerk vergalde mijn herstel” 

Annick, 52 jaar, vertelde hoe de opvolging van haar dossier bij het ziekenfonds haar veel energie kostte. Het dossier leidde tot heel wat zorgen en belette haar om sereen te revalideren. 

Het was tijdens een routine mammografie dat de tumor werd ontdekt. De schok van de diagnose door haar gynaecoloog was vergezeld van een attest van een week arbeidsongeschiktheid en een lijst van te maken afspraken én de contactgegevens van haar zorgcoördinator. "Die nam onmiddellijk mijn dossier in handen en begeleidde mij op een heel efficiënte en menselijke manier gedurende mijn ziekte. Ze zorgde voor alle medische aspecten, wat echt geruststellend was. Het is jammer dat het administratieve gedeelte van mijn dossier moeilijker was..."

Na een week onderbreking besloot Annick weer aan het werk te gaan in afwachting van de datum van haar operatie. Zij combineert een baan als zelfstandige met twee deeltijdse banen, en maakt haar situatie bekend aan haar verschillende werkgevers en klanten om haar werk zo goed mogelijk te organiseren. "Ik heb ervaren hoe verschillend de reacties van bazen en collega's zijn, niet iedereen heeft dezelfde perceptie, noch dezelfde capaciteit om met kanker om te gaan,  zoveel is duidelijk...".

Papier

Hoe minder je doet, hoe vlotter het gaat 

Na de operatie werd Annick arbeidsongeschikt verklaard terwijl ze herstelde en verdere behandelingen onderging. Het was in deze periode dat ze de fout maakte die haar later zou achtervolgen: ze ging naar een door één van haar werkgevers georganiseerde opleidingsdag en zag enkele patiënten als freelancer. Zij deed dit in alle eerlijkheid en transparantie, in de overtuiging dat actief blijven haar zou helpen de ziekte te doorstaan en  niet over te komen als een profiteur. 

"De opvolging van mijn dossier bij het ziekenfonds was niet gemakkelijk. Ik had geen contactpersoon. Toegegeven, mijn situatie was een beetje speciaal met mijn verschillende statuten, maar ik had de indruk dat niemand duidelijk wist uit te leggen wat mijn rechten en plichten waren. Aangezien er niet één referentiepersoon voor elk dossier is, moest ik mijn verhaal tientallen keren opnieuw vertellen, wat ook mijn moreel aantastte. Er is veel papierwerk en het is niet altijd gemakkelijk om daar alleen doorheen te komen. Ik heb te veel uren aan de telefoon doorgebracht, in plaats van uit te rusten en weer op krachten te komen. Elke dag had ik te maken met mijn administratief dossier. Ik zag het niet meer zitten tot ik een lieve persoon aan de lijn had die pas ophing nadat ze al het nodige had gedaan om mijn dossier op de rails te krijgen. Vandaag gaat het goed, want ik werk weer, met veel plezier, ook al zie ik de dingen op een nuchtere manier dan voorheen."

 

Geleerde lessen 

"Achteraf denk ik dat ik meer voordeel had moeten halen uit deze periode van afwezigheid van het werk en mezelf de tijd had moeten geven die ik nodig had om te herstellen. Ik denk ook dat ik hulp had kunnen vragen om mijn administratief dossier te beheren, in plaats van alles zelf te willen doen.  Anderzijds denk ik dat het goed zou zijn als elke patiënt een contactpersoon zou hebben die de verschillende aspecten van het dossier kan centraliseren en efficiënt kan afhandelen. Menselijk contact is en blijft essentieel voor mij.”

papier bis

5 administratieve tips voor tijdens uw herstel 

  • Als uw situatie bijzonder is, of als u bepaalde vragen hebt, vertel het dan aan de mensen die attesten schrijven voor werkonbekwaamheid, die uw behandelingen plannen...
  • Aarzel niet om de sociale dienst te bellen van het ziekenhuis waar u wordt behandeld. Zij kennen uw rechten en plichten beter dan wie ook. U kunt ook contact opnemen met een maatschappelijk werker in uw gemeente.
  • Aarzel niet om de personeelsdienst van uw werkgever of uw sociaal secretariaat om hulp te vragen en vertrouw hen het beheer van uw dossier toe.
  • Net zoals u zou doen met boodschappen, schoonmaken, kinderopvang, enz., kunt u ook hulp vragen bij uw administratie. Sommige mensen in uw omgeving die op het eerste gezicht niet begaan lijken te zijn, zullen u graag helpen met concrete klussen zoals administratie.
  • Laat u niet overstelpen door papieren en administratie: reserveer in uw agenda bijvoorbeeld ‘twee uur administratie’ op een bepaalde dag. 

Vergeet niet dat de gezondheidszorg en de sociale zekerheid in ons land over het algemeen zeer goed zijn. Zelfs als u een administratief probleem hebt, vertrouw er dan op dat het op den duur zal worden opgelost en concentreer u in de eerste plaats op uw gezondheid 😉

Curated Tags

Onze publicaties