De documentaire ‘De vier seizoenen van Caroline Pauwels’ geeft een inkijk in het rijke en volle leven van professor Caroline Pauwels tijdens een bewogen jaar waarin ze wegens haar ziekte ontslag moest nemen als rector van de VUB. Ze overleed op 5 augustus. 

De documentaire volgt haar op willekeurige, maar ook op uitgelezen momenten doorheen de zomer, herfst, winter en lente van het jaar 2021-2022. U maakt kennis met haar kijk op de wereld en ziet hoe die evolueert doorheen de seizoenen. Hoe komen de verschillende sferen en stemmingen binnen in haar leven? En hoe gaat ze om met de dagelijkse realiteit waarmee ze geconfronteerd wordt? ‘De vier seizoenen van Caroline Pauwels’ is een intiem portret van een ongemeen boeiende en inspirerende persoonlijkheid.

“De vier seizoenen van Caroline Pauwels’ is geen droevig portret, maar een “document humain” met wijsheid en vreugde. De film is eerst vertoond op de VUB zelf, eerst aan studenten en daarna aan collega’s. Met een minutenlang applaus na afloop.

caroline_2

 

‘Possibilisme’

Voor haar voorganger Paul De Knop, die een dag voor Caroline Pauwels is overleden aan de gevolgen van melanoomkanker, was “optimism a moral duty.” Caroline Pauwels heeft als rector aan dat optimisme een nieuwe dimensie toegevoegd, die van het ‘possibilisme’. Het diepe besef dat we de wereld beter kunnen maken, dat de wereld ons nodig heeft ook. Ze werd niet alleen een belangrijke inspiratiebron voor de hele VUB-gemeenschap, maar eveneens voor de samenleving, aldus de VUB. “Haar vele mediaoptredens, columns en publicaties hebben ontzettend veel mensen geïnspireerd. In 2021 kreeg ze de prestigieuze Arkprijs van het Vrije Woord. Ze hoorde beslist bij de invloedrijkste Vlaamse intellectuelen en dat heeft de uitstraling van de universiteit zonder twijfel een boost gegeven. Vooral omdat alles wat ze zei en deed, authentiek was. Doordacht en doorvoeld. Verwondering was voor haar cruciaal. Ze schreef boeken voor een breed publiek, zoals ‘Ode aan de Verwondering’ en – samen met Jean Paul Van Bendegem en Pat Donnez – ‘Wonderlust’. In 2021 verscheen ‘Ronduit. Overpeinzingen van een possibilist’ dat een bestseller werd en nog altijd is.”

Ook hoe ze omging met haar slepende ziekte, liet niemand onberoerd. Na het vroegtijdig en noodgedwongen neerleggen van haar functie als rector in februari van dit jaar, bleef ze nog actief betrokken bij de universiteit. Ze hield zich met name bezig met ethische en reflectieve thema’s.

Met haar beleidsplannen als leidraad positioneerde de VUB zich als uitgesproken humanistisch, radicaal divers, radicaal democratisch en radicaal duurzaam. En ja, radicaal digitaal. Door de coronapandemie werd dat zelfs brutaal digitaal. Als rector bleek ze een uitstekende crisismanager die de VUB door de beklemmende en afmattende coronaperiode heeft geloodst. Ze deed dat samen met haar team én met de studentenvertegenwoordigers die volgens rector Pauwels een cruciale rol vervulden.

Als bestuurder van het aan de VUB verbonden universitair ziekenhuis, had ze met haar humanistische visie en maatschappelijk engagement ook impact op het UZ Brussel”.

 

Voor de documentaire: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-vier-seizoenen-van-caroline-pauwels/

 

 

Curated Tags

Onze publicaties