Na een jarenlange strijd komen Belgische patiënten die genezen zijn van kanker sinds februari 2020  voor een schuldsaldoverzekering in aanmerking voor het recht om vergeten te worden. En vanaf volgend jaar zullen de verzekeringen dat recht uitbreiden naar de verzekering voor een gewaarborgd inkomen.  

Redactie: D. Léotard

Het recht om vergeten te worden voor mensen die sinds tien jaar genezen zijn van kanker 

De wet op het ‘recht om vergeten te worden’ is in België in voege sinds 1 februari 2020. Het ‘recht’ betreft de wetgeving voor de verzekeringen en wil de toegang van mensen die genezen zijn van kanker tot schuldsaldoverzekeringen vergroten.
Het betreft niet alleen de schuldsaldoverzekering die afgesloten wordt voor een hypothecaire lening voor het aankopen of het verbouwen van een eigen woning, maar ook de schuldsaldoverzekering voor de dekking van een hypothecaire lening.Dit betekent concreet dat de verzekeraar zich dus niet langer op de kanker mag beroepen om de verzekeringsaanvraag te weigeren, kanker uit te sluiten van de verzekeringsdekking of een bijpremie aan te rekenen. 

Droit oubli maison

Uitbreiding naar de verzekering voor een gegarandeerd inkomen 

België is het eerste land ter wereld dat het recht om te worden vergeten toepast in de verzekering voor gewaarborgd inkomen voor kankerpatiënten. Vanaf 1 februari 2022 kunnen zij een verzekering voor gewaarborgd inkomen afsluiten.

Veel zelfstandigen doen een beroep op deze verzekering wanneer ze door ziekte of ongeval plots hun werkzaamheden moeten staken. Vooral voor zelfstandigen zijn de mogelijkheden op het gebied van een gewaarborgd salaris heel beperkt.

Droit oubli

De verzekeraar mag zich dus niet langer op de kanker  beroepen om de verzekeringsaanvraag  te weigeren of een bijpremie aan te rekenen. De persoon die getroffen is of werd door kanker zal wel nog altijd de ziekte moeten vermelden bij het aanvragen van de verzekering gewaarborgd inkomen.
De voorwaarden die bepalen dat de verzekeraar geen rekening meer kan houden met de kanker zijn duidelijk omschreven. Er moeten tien jaar verstreken zijn sinds het einde van een geslaagde behandeling.

De termijn van tien jaar loopt vanaf het einde van de behandeling. De behandeling met chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie moet volledig achter de rug zijn en men mag geen bijkomende behandelingen meer nodig hebben (tenzij een eventuele hormoontherapie). De aanvrager mag sinds het einde van de behandeling ook niet hervallen zijn. Tijdens die tien jaar mag de aanvrager niet arbeidsongeschikt zijn geweest omwille van kanker.

Bron: ASSURALIA- perscommuniqué 9 februari 2021. 

Curated Tags

Onze publicaties