De Franse arts Boris Cyrulnik geeft enkele tips over hoe we gemakkelijker kunnen herstellen van trauma's uit het verleden.

 

Februari 2022 – Dr. S. Audali

Veerkrachtig zijn betekent in staat zijn om terug te veren en opnieuw op te bouwen na een moeilijke tijd. Het gaat over overwinnen, volhouden, niet opgeven. Hoewel bij sommige mensen deze kracht aangeboren lijkt, is het nooit te laat om bij te leren.

Dit is wat dr. Cyrulnik al jaren bestudeert, doceert aan de universitaire faculteiten van Toulon (Frankrijk) en Bergen (België), en uiteenzet in boeken en op conferenties.

portrait boris

 

Hoe ontwikkel je veerkracht na een trauma uit het verleden? En hoe kan je leren om er niet langer elke dag bij stil te staan?

 

Volgens dr. Cyrulnik moet je om veerkracht te tonen op zoek gaan naar de beschermende factoren die je vóór het trauma hebt verworven: vertrouwensbanden, het vermogen om te spreken, om een netwerk van vrienden en sociale contacten op te bouwen, het intellectuele en sociale niveau en de vrienden- en gezinsomgeving. Anderzijds zijn de kwetsbaarheidsfactoren vóór het trauma: ziekten, een laag opleidingsniveau, sociale onzekerheid, mishandeling, enz.

Om veerkracht na een trauma te ontwikkelen, zijn er een aantal hefbomen:

  • Een vertrouwenspersoon

Het is van fundamenteel belang om in uw naaste omgeving ten minste één persoon te hebben op wie u kunt steunen. Een familielid, een vriend, een coach, een leraar, die in staat is om u te zeggen wat u moet horen en niet wat u wilt horen...

  • Zelfdiscipline

Dit betekent dat men zichzelf vaak een hoge mate van striktheid oplegt in intellectuele of sportieve disciplines. Als u dat nog niet gedaan hebt, beoefen dan intensief een sport, leer een taal, teken, schilder, leer een muziekinstrument bespelen, enz.

  • Zin geven

Herinterpreteer uw verhaal door te proberen er iets zinnigs van te maken. Dat verloopt vaak in drie stappen:

1/ Ego: gebruik de crisis om uw ego te versterken (niet uw trots!). U moet durven beseffen dat het overleven van een crisis u al sterker maakt dan de meeste mensen en de mensen om u heen.

2/ Altruïsme en anticipatie: dit betekent dat u zich bewust bent van uw ervaring - wat de uitkomst ook is - en dat u wilt dat die van nut is voor anderen, zodat zij die ervaring niet hoeven mee te maken of er gewoon beter mee om kunnen gaan.

3/ Het grote verhaal: dit is praten over en voortbouwen op het trauma. Zo kan bijvoorbeeld de persoon die zijn bedrijf - ten gevolge van een ernstige ziekte - heeft verloren, zijn verhaal vertellen zodat andere ondernemers op deze mogelijkheid kunnen anticiperen.

  • Zie het mooie, denk aan humor

Zoals mensen die opgesloten zitten overleven door naar de hemel te kijken, door de tralies heen. Het mooie kunnen zien in het dagdagelijks leven is een grote bron van kracht.

 

Curated Tags

Onze publicaties