Door D.Léotard, oktober 2022

Voorzichtig! EFT is geen therapeutische behandeling van een fysieke of psychologische pathologie. Aarzel nooit om uw symptomen met uw verzorgers te bespreken.

EFT, Emotional Freedom Techniques, bestaat uit het aandrukken van de ingangspunten van de acupunctuurmeridianen met de vingertoppen terwijl men positieve zinnen herhaalt of kalmerende gedachten heeft die verband houden met het te behandelen probleem. Sinds enkele jaren is de techniek een groot succes vanwege de schijnbare eenvoud. EFT maakt deel uit van de nieuwe familie van energetische therapieën die gebaseerd zijn op de band tussen lichaam en geest, een principe dat in de wereld van de psychotherapie sterk in opgang is.

 

Het principe 

De principes van EFT zijn gebaseerd op de fundamenten van traditionele en voorouderlijke therapieën door het combineren van psychologie en acupunctuur. Het is ook geïnspireerd door digipunctuur. 

In 1980 ontwikkelde Roger Callahan, een Amerikaanse psycholoog, een techniek die hij TFT noemde, Tought Field Therapy. Voor deze moeizame en ingewikkelde procedure is de hulp van een therapeut nodig. 

Maar in de vroege jaren '90 volgde Gary Craig, een ingenieur, de Callahan's opleiding. Hij lanceerde zijn Emotional Freedom Techniques (EFT) en stelde zijn handleiding voor iedereen gratis beschikbaar op het internet. Vervolgens reduceerde hij in 2012 het aantal te stimuleren punten, waardoor deze methode, die een cognitieve strategie combineert met stimulatie van energiezones van het lichaam (meridiaanpunten), aanzienlijk is vereenvoudigd. Hij gaat uit van de premisse dat ons lichaam wordt doorkruist door energiecircuits, vergelijkbaar met elektrische circuits. Onder normale omstandigheden stroomt de stroom en is het evenwicht harmonieus. In andere omstandigheden blokkeren ‘negatieve emoties’ (angst, buitensporige woede, schaamte...) de circulatie van energie in het lichaam. Om deze ‘blokkades’ op te heffen en deze sterke emoties te kalmeren, zou men de energiestroom kunnen herstellen door manueel bepaalde acupunctuurpunten te stimuleren, volgens een nauwkeurig protocol. Dit kalmeert ook de amygdala, een kleine hersenstructuur die emoties en dreigingsdetectie regelt. EFT is dus een concrete techniek om de emotionele lading die gepaard gaat met pijnlijke herinneringen los te laten, zodat alleen de herinnering aan wat er gebeurd is overblijft, zonder iets onaangenaams te voelen. Zodra de schadelijke emotie is losgelaten, minder heftig of verdwenen kan men de reactie op een toekomstige stressor op een meer serene manier benaderen.

EFT

 

Drukpunten

De acupunctuurpunten zijn dezelfde als die beschreven in de traditionele Chinese geneeskunde. In EFT worden ze gewoonlijk teruggebracht tot 8 + 1. Terwijl de persoon aandacht schenkt aan zijn lijden, tikt hij met zijn vingertoppen op specifieke punten op het gezicht, het bovenlichaam en de handen om de energiestroom weer in evenwicht te brengen.

eft tapping

 

Deze punten zijn, in volgorde: 

 • PK: het karatepunt, buiten de handpalm
 • DS: in het midden van de ogen, bij de wortel van de wenkbrauwen
 • CO: buitenhoek van het oog
 • SO : onder het oog
 • SN: onder de neus
 • KN: op de kin
 • CL : onder de hals, in het midden van de sleutelbeenderen
 • SB : onder de arm
 • HT : aan de top van de schedel

 

Toepassing in 3 fases 

Gedurende de hele EFT sessie, moet het individu zich concentreren op het probleem. De eerste fase bestaat uit het voorbereiden van de sessie en het verwijderen van alle blokkades door het stimuleren van het karatepunt en het herhalen van een positieve affirmatie die verband houdt met de emotie. Tijdens de tweede fase zal de persoon de sequenties van ongeveer zeven tikken op de verschillende punten in een precieze volgorde uitvoeren. Tenslotte zal de persoon diep ademhalen en de tweede fase herhalen zonder het probleem te vergeten dat hij of zij ervaart.

Een voorbeeld:

 1. Identificeer het probleem: bijvoorbeeld angst voor de volgende chemotherapie
 2. Evalueer hoe u zich voelt over dit probleem door er een waarde aan te geven tussen 0 en 10, (zoals de pijnschaal): zes bijvoorbeeld. 
 3. Bedenk en verklaar een volledige of ‘voorbereidende’ zin om uw probleem te definiëren door het karatepunt aan te raken. Een voorbeeld: "Ook al ben ik angstig, ik hou van mezelf en accepteer mezelf volledig."
 4. Druk 7 tot 9 keer op de 8 EFT-punten en blijf geconcentreerd op uw probleem terwijl u de zin uitspreekt of de herhaling: “ik ben angstig”. 
 5. Adem diep in, herevalueer uw gevoel tegenover het probleem en herhaal de EFT-oefening tot uw negatief gevoel tegenover het probleem is verdwenen. 
 6. Alvorens u van start gaat, is het goed om een of meerdere handleidingen over het onderwerp te lezen, velen zijn gratis op het internet terug te vinden. U kunt de techniek ook leren van een psycholoog die gespecialiseerd is in energietechnieken.


 

Bronnen:

 • Evelyne Josse, L’EFT (Emotionnal Freedom Techniques), Post published 29 novembre 2013 https://www.resilience-psy.com/left-emotionnal-freedom-techniques/
 • Church D, Stapleton P, Yang A, Gallo F. Is Tapping on Acupuncture Points an Active Ingredient in Emotional Freedom Techniques? A Systematic Review and Meta-analysis of Comparative Studies. J Nerv Ment Dis. 2020 Aug;208(8):632-635. 
 • Rosaline M. Thomas, Savitha P. Cutinho, and Darryl M. S. Aranha, Emotional Freedom Techniques (EFT) Reduces Anxiety among Women Undergoing Surgery, doi 10.9769/EPJ.2017.9.1.RT.
 • Church, D., & Brooks, A. J. The effect of a brief EFT (Emotional Freedom Techniques) self-intervention on anxiety, depression, pain and cravings in healthcare workers. Integrative Medicine: A Clinician’s Journal, 2010;9(5) :40-44.

 

 

 

Curated Tags

Onze publicaties