Hoe bespreekbaar is seks bij kanker in de zorg

Augustus 2022

Uit het onderzoek blijkt dat de communicatie over en de zorg voor seksuele klachten bij kanker ondermaats is. Zo kreeg maar één op de vier vóór de start van de behandeling informatie over mogelijke gevolgen op seksualiteit. En dat terwijl de overgrote meerderheid (88%) van de bevraagde personen zegt problemen op vlak van seksualiteit en intimiteit te (hebben) ervaren. 

Bijna de helft van de patiënten en partners heeft tijdens of na de behandeling een gesprek over hun vragen en problemen op seksueel en intiem vlak gehad met een zorgverlener. Nochtans wou een duidelijke meerderheid van de groep die géén gesprek hierover had, wél graag zo’n gesprek.

 

Sexe consultation

Een kwestie van communicatie en empathie 

Uit de kwalitatieve bevraging blijkt dat de kennis, communicatieve vaardigheden en houding van de zorgverlener sterk bepalend zijn voor de manier waarop seksualiteit tijdens een consultatie al dan niet ter sprake komt. Kwamen als belangrijke drempels bij zorgverleners volgens (ex-)patiënten en partners naar voren:

  • schroom en ongemak bij de zorgverlener om het thema te bespreken
  • onjuiste veronderstellingen over de seksuele (in-)activiteit van de patiënt
  • te weinig begrip en empathie
  • tijdsdruk

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste deelnemers zelf het initiatief moesten nemen om hierover een gesprek met een zorgverlener aan te gaan. Toch is het belangrijk dat zorgverleners dit zelf proactief ter sprake brengen. Veel patiënten voelen zich immers op hun beurt geremd om hierover te beginnen. 

Drempels die patiënten ervaren en waar zorgverleners best aandacht voor hebben:

  • patiënten moeten hun eigen gevoelens van schroom en schaamte overwinnen
  • seksualiteit is tijdens de behandeling geen prioriteit omdat ze in overlevingsmodus zitten
  • ze denken dat het vanzelf wel zal verbeteren na de behandeling
  • de gesprekssetting: geen privacy, te weinig beschikbare tijd bij de zorgverlener. 
 

Vaak voorkomende klachten 

Veel voorkomende klachten op vlak van seksualiteit en intimiteit zijn onder meer (maar niet exhaustief) vaginale droogte, erectieproblemen, pijn bij het vrijen, geen seksueel verlangen, geen seksuele opwinding ervaren, niet of moeilijk tot een orgasme komen, geen zaadlozing meer, urineverlies, zich niet meer aantrekkelijk voelen, fysieke aanraking mijden. 

Het volledige rapport: https://www.komoptegenkanker.be/sites/default/files/media/2022-05/Onderzoeksrapport-kanker%20en%20seksualiteit.pdf

Curated Tags

Onze publicaties