Questionnaire MHML du Dr Meunier

De mhml vragen Pr. Keirse

Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?
Mijn levensleuze is dat de betekenis van je leven in de verandering ligt die je aanbrengt in het leven van anderen.     

Uw favoriete eigenschap van een man?  
Kunnen luisteren zonder betweterig te zijn.

En van een vrouw?  
Warme betrokkenheid.

Wat is uw idee van geluk?  
Geluk is niet iets wat je krijgt, het is iets dan je zelf kan bewerkstelligen. Wat mij echt gelukkig maakt is zien dat ik voor anderen iets beteken en iets kan veranderen.

Uw laatste slappe lach?
Bij een van de uitspraken van mijn jongste kleindochter!

De laatste keer dat u weende?
Toen ik zag hoe ouders zich inzetten voor hun heel ziek kindje van veertien maanden.

Wat wilde u worden als kind?
Eerst missionaris maar die passie verdween al snel toen ik in het college zat! Daarna historicus of jurist om uiteindelijk psycholoog te worden. Als ik opnieuw zou kiezen dan zou ik psychologie én rechten studeren.  

Wat is uw meest geliefde bezigheid?
Lezen.

Uw lievelingsboek of lievelingsschrijver?
Ik lees graag en ik heb ontzettend veel boeken, maar mijn lievelingsschrijver is Irving David Yalom, vooral zijn laatste boek, over het sterfbed van zijn vrouw.

Uw helden?
Helden zijn voor mij mensen die zich elke dag inzetten voor anderen zonder onmiddellijke resultaten te verwachten.  

Welke fout kan u het makkelijkst vergeven?
Mensen die zich heel kwaad maken omdat er achter woede doorgaans pijn schuilgaat.  

Aan welke eigenschappen hebt u een hekel?
Betweterigheid.  

Wat is uw grootste wens?
Dat men in een welvaartsmaatschappij als de onze armoede eindelijk de wereld uit helpt. Armoede is nog altijd de grootste risicofactor voor een slechte gezondheid en een slechte ontwikkeling.

Uw grootste ongeluk, uw grootste angst?
Dat er radicaliteit optreedt in de harten van mensen. Dat bleek ook tijdens de pandemie en het verbod op bezoeken, mensen die alleen moesten sterven.

Wat ziet u als uw grootste prestatie?
Dat ik in de zeventiger jaren de patiënten-begeleiding heb uitgebouwd in de UZ Leuven.
Dat bestond voordien niet.

 

BE2107159855 15/07/2021

Exclude from Bulk Paragraph Off