April 2023, D. Léotard

 

Dr. Ingrid Theunissen is gynaecoloog van opleiding. Gedurende tien jaar volgde ze patiënten met baarmoederkanker in het Bordet Instituut (Brussel). “Er waren veel momenten van intimiteit, waarbij ik me realiseerde hoe divers de ervaringen van mijn patiënten waren. Ik probeerde te begrijpen waarom sommige vrouwen de indruk gaven weliswaar met een ziekte leven, maar nog steeds lachten, plannen maakten en genoten van de goede tijden, terwijl anderen helemaal kapot waren van de ziekte. Waarom leden sommige vrouwen zo onder de bijwerkingen van de behandelingen en anderen niet?, zo vroeg ik me af”, aldus dr. Theunissen. Dus begon ze vragen te stellen.  Ze vroeg de patiënten, die minder moeite leken te hebben met hun ziekte en behandelingen, wat hun geheim was. “Ze hadden allemaal een geheim! Niet hetzelfde natuurlijk, maar ze waren allemaal op hun eigen manier betrokken bij de aanpak van hun ziekte. Sommigen door lichaamsbeweging of yoga, anderen door knutselen, of door gebruik te maken van voedingstherapie, homeopathie, acupunctuur, psychologie, massage, enz... Wat ze gemeenschappelijk hadden was dat ze hun ziekte op een brede manier wilden bestrijden, in hun dagelijks leven, om samen met de verzorgers de leiding te nemen in plaats van te ondergaan...”.   De dokter begreep dat dit stof tot nadenken was.

 

Theunissen Ingrid

 

Consultaties integratieve oncologie

Ingrid Theunissen besloot toen een opleiding te volgen in bepaalde complementairetherapieën, waaronder nutritherapie en homeopathie. “ de Bij integratieve oncologie gaat het er om, om patiënten te verzorgen door een andere benadering toe te voegen aan die van de klassieke geneeskunde, soms met goede resultaten, maar altijd op een uiterst veilige manier!” Daarna volgde ze een opleiding in integratieve oncologie, d.w.z. een globale benadering van de zorg voor kankerpatiënten, waarbij klassieke allopathische behandelingen en andere complementaire therapieën worden geïntegreerd, evenals verschillende technieken die de fysieke en mentale kracht van patiënten kunnen bevorderen. In 2013 opende ze een consultatie voor integratieve oncologie in de borstkliniek van de Chirec-ziekenhuisgroep in Brussel.

 
Sinds de jaren 2000 hebben vele wetenschappelijke studies de waarde van de combinatie van complementaire (soms alternatieve) therapieën met conventionele therapieën onderzocht, en vaak overtuigende resultaten laten zien. Het gaat er niet om een behandeling met chemotherapie, radiotherapie of chirurgie te ‘vervangen’ door een andere methode, maar om de integratie van verschillende middelen die gunstig zijn voor het welzijn, de levenskwaliteit en zelfs de overleving van patiënten. De kracht van het bewijs uit deze studies bij borstkanker heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de Society for Integrative Oncology praktische aanbevelingen ontwikkelde over het gebruik van verschillende methoden die moeten worden geïntegreerd in de patiëntenzorg tijdens en na borstkanker.²  In 2018 heeft de American Society of Clinical Oncology (ASCO) deze aanbevelingen zelfs onderschreven door verschillende fysieke en mentale praktijken, natuurlijke producten of leefgewoonten te integreren.³ Zo kan men bijvoorbeeld ingrijpen op angst, vermoeidheid, levenskwaliteit, bijwerkingen van bepaalde behandelingen of immuniteit door meditatie, yoga, ontspanning, acupunctuur te beoefenen...

"Sinds een jaar of vijf wordt op veel afdelingen en verpleeghuizen in het land een praktijkmodel voor integratieve oncologie aangeboden", zegt dr. Theunissen. “Het gaat erom de specifieke situatie van de patiënt te inventariseren en hem of haar een reeks activiteiten, complementaire zorg, enz. aan te bieden, die wij ‘ondersteunende zorg’ noemen, waaruit hij kan kiezen waar hij zich goed bij voelt, waar hij energie van krijgt, enz. en die aangepast zijn aan zijn situatie. Tijdens deze consultaties doen we ook aan gezondheidsvoorlichting, leggen we uit waarom de dingen zijn zoals ze zijn, en stellen we vooral voor dat de patiënt zelf iets doet om beter te leven met zijn ziekte of na zijn ziekte.”

Dr. Theunissen getuigt van de verbluffende resultaten die zij heeft gezien met lichaamsbeweging, voeding (een belangrijke hefboom volgens haar), acupunctuur, meditatie, of zelfs homeopathie, waarvan zij de effecten waardeert zonder enig risico en tegen lage kosten. Maar bovenal zegt ze verbaasd te zijn over de kracht en de positieve energie die de gemeenschap van vrouwen met borstkanker laat zien! "Zij willen zich inzetten in hun strijd tegen de ziekte en de resultaten zijn er: minder lijden, minder symptomen, meer veerkracht en een ziekte die steeds beter bestreden wordt. Het is echt spannend!"

 

Note de la rédaction : il existe partout en Belgique des maisons de support qui proposent l’accès à des soins complémentaires aux patients atteints de cancer. Parfois, elles sont attachées à un hôpital, parfois pas. Il existe aussi des consultations de médecine intégrative privées auxquelles vous pouvez vous rendre quel que soit l’endroit où vous êtes pris en charge pour votre cancer.

 

BE2303284122  - 28/03/2023
² Heather Greenlee, Melissa J. DuPont-Reyes, Lynda G. Balneaves et al., Clinical Practice Guidelines on the Evidence-Based Use of Integrative Therapies During and After Breast Cancer Treatment, CA CANCER J CLIN 2017;67:194–232
³ Gary H. Lyman, Heather Greenlee, Kari Bohlke et al., Integrative Therapies During and After Breast Cancer Treatment: ASCO Endorsement of the SIO Clinical Practice Guideline, Journal of Clinical Oncology 2018 36:25, 2647-2655

 

Curated Tags

Onze interviews