“Missing” is een bewustmakingsinitiatief van de Breast International Group (BIG, zie kader) om die vrouwen (en mannen) te herdenken die er niet meer zijn, die niet meer kunnen deelnemen aan evenementen, feestjes en vieringen. Steun aan de wetenschap kan het gemis enigszins draaglijker maken

BIG’s nieuwe campagne “Missing”, die ter gelegenheid van Pink October 2022 zal gelanceerd worden, herinnert ons eraan dat, ondanks de belangrijke medische vooruitgang die we geboekt hebben, het nog steeds niet mogelijk is om met zekerheid van borstkanker te genezen. “De metafoor “Missing” verwijst naar de afwezigheid – enigszins paradoxaal in dit tijdperk van clicks en likes – zonder voorbij te gaan aan belangrijke thema’s die centraal staan in een samenleving die naar sereniteit en gezondheid streeft. Onder de borst klopt het grote hart van BIG.”

act before
 

Big!

BIG is een in Brussel gevestigde internationale vereniging zonder winst en telt onder haar koepel bijna 60 onderzoeksgroepen van over de hele wereld. Haar opdracht? Onderzoek faciliteren en versnellen dankzij internationale klinische studies en onderzoeksprogramma’s. BIG heeft sinds 2012 ook een filantropische entiteit.

 

Voor meer informatie: https://www.bigagainstbreastcancer.org/nl

 

 

Curated Tags